Nejbližší poker turnaje v kasinu Forbes Mělník

Registrace do turnaje

Turnaj:


Jméno:


Příjmení:


Email:


Telefon:

Rezervace

Rezervaci do turnajů provádějte buď telefonicky nebo formou SMS na telefonu: +420 604 60 20 30.

 

Zkratky:

FO - Freezout (pokud přijdete o všechny své žetony, vypadáváte z turnaje)

RE - Re entry (pokud přijdete o všechny své žetony, můžete vstoupit do turnaje znovu za stejnou částku jako na začátku)

RB - Re buy (pokud přijdete o všechny své žetony, můžete se koupit do hry znovu, za stejnou částku jako na začátku)

ADD - Addon (zvýhodněná možnost dokoupit žetony v turnaji a navýšit tak svůj stack)

GTD - Garance turnaje, minimální částka která bude rozdělena mezi hráče, mínus povinné odvody.

EST - Estimated Prizepool, předpokládaný prizepool.

FPT - Forbes Pokerman Tour (všechny turnaje jsou součástí tour, pokud není uvedeno jinak)

PLO - Pot limit Omaha

OFC - Open Face Chinesse

 

Poker – pravidla

Texas  Hol´dem

Texas Hold'em pravidla určují, že se hraje u stolu, kde sedí většinou dva až deset hráčů, ač maximum by mohlo být dvacet tři. Každý má dvě vlastní karty a na stole leží pět karet sdílených. Texas Hold´em poker se hraje s balíčkem standardních karet francouzského typu, který obsahuje 52 listů po třinácti kartách od každé barvy. U stolu je jednoznačně určena pozice dealera a vedle ní po směru hodinových ručiček leží typický znak holdem her - malý a velký blind. Blind je slepá povinná sázka, kterou hráč skládá dříve, než poprvé vidí své karty. V turnajích se můžeme setkat s dalším povinným poplatkem před každou hrou, nazývaným ante. Ante ale nepatří k typickým znakům holdem her. Navíc se ante nepočítá do sázek, jako tomu je u blindů.

Po povinných sázkách jsou karty zamíchány, rozdány a hra začíná. O míchání karet a vedení hry se stará krupiér kasina popřípadě online herna při hraní po internetu. V kasinu se obvykle hraje se dvěma balíčky karet, které se po každé hře mění. Před každou hrou by se měla zkontrolovat kvalita karet a proběhne míchání, ne delší než třicet vteřin. Karty se míchají různými styly a ty se cyklicky střídají. Po zamíchání dochází ke snímání karet a rozdávání jednotlivým hráčům. Před první hrou krupiér rozdá jednu odkrytou kartu každému hráči a ten, který má nejvyšší kartu, získá pozici dealera, která se potom posouvá po směru hodinových ručiček při každé nové hře. Podle dealera jsou umístěny základní povinné slepé sázky (hráč nalevo od dealera dává small blind a ten další big blind).

Povinné sázky jsou na stole a každý z hráčů dostal dvě karty. Jako první obdrží karty hráč na pozici malého blindu, zná je jen on sám – hole cards. Pokud během rozdávání některá z karet byla omylem otočena, vloží ji krupiér na konec balíčku a rozdá místo ní jinou. Taková karta se nazývá spálenou – burn card. Jestliže se karet otočí více, je rozdávání ve většině případů neplatné. Obecně pak ještě platí, že žádný z hráčů neukáže své karty jinému hráči před závěrečným odkrytím karet – showdownem. Začíná první sázkové kolo označované též jako pre-flop. Začíná hráč nalevo od velkého blindu a po něm po směru hodinových ručiček všichni ostatní hráči. Každý hráč musí v tuto chvíli provést jednu ze tří akcí – položit karty, doložit velkou sázku anebo ji ještě navýšit. Velikost navyšované sázky je dána typem hry, kterou hrajeme.

V limitovaných hrách je maximální navýšení v prvním a druhém sázkovém kole rovno částce velkého blindu. Naopak v hrách typu pot limit může být v daném okamžiku sázka navýšena až na velikost celého banku. Poslední a leckdy nejhranější variantou je hra no limit, kde navýšení sázky není nijak omezeno. Minimální navýšení je však ve všech variantách stejné a má vždy hodnotu velkého blindu. Výjimku mohou tvořit situace, kdy hráč nemá dostatek žetonů na dorovnání nebo navýšení sázky a jde all in. Vsadí tedy vše, co momentálně má. Každý hráč, který se chce zařadit do partie, musí v tomto kole dorovnat nejvyšší vloženou sázku. Pokud zbudou alespoň dva hrající hráči, přichází flop.

Flopem je označováno rozdání tří společných karet po skončení prvního sázkového kola (všechny sázky leží na jed-nom místě a je jasně dané, kdo ve hře pokračuje). Před vyložením těchto karet krupiér spálí jednu kartu z balíčku. Karty jsou následně vyloženy doprostřed stolu, aby je všichni hráči viděli, a na řadu přichází druhé sázkové kolo.

Druhé sázkové kolo začíná hráč na pozici malého blindu nebo jakýkoli další hráč po směru hodinových ručiček, který nepoložil karty. Hrající hráč má opět tři možnosti akce. První je opět položení karet, druhým pauzírování neboli check anebo nasazení. Pokud se jedná o první nasazení v tomto kole, nazýváme takovou akci bet, jinak mluvíme o akci raise. Maximální a minimální možné navýšení je opět upravené podle varianty hry. Pro další pokračování musí opět všichni hráči, kteří chtějí ve hře pokračovat, dorovnat nejvyšší vloženou sázku nebo položit karty. Výjimkou je opět hráč, který nemá dostatek žetonů a hraje all in o všechno. Stejně jako v minulém sázkovém kole hra pokračuje pouze tehdy, hrají-li alespoň dva hráči. Jestliže zůstává hráč pouze jeden, získává bank a hra začíná opět od začátku.

Po ukončení flopového kola krupiér umístí všechny vsazené žetony do banku, skrytě spálí další kartu a vyloží ke třem společným kartám další kartu nazývanou turn (v pořadí čtvrtou). A stejně, jako tomu bylo v předchozích případech, přichází na řadu další sázkové kolo. To se nijak neliší od sázkového kola druhého a i hráči mají naprosto stejné možnosti. Jen minimální navýšení je dvojnásobek velkého blindu.

Nyní už nás čeká jen poslední fáze a závěrečné vyložení karty, která je známá jako river. Všechny sázky jsou opět umístěny do celkového banku a krupiér znovu spálí jednu kartu, aby mohl sejmout poslední společnou. Na stole nyní leží pět společných karet, ze kterých každý hráč skládá spolu s žádnou, jednou nebo právě dvěma vlastními kartami svou nejsilnější kombinaci o pěti kartách (jde o standardní výherní kombinace v pokeru).

Než ale svou karetní kombinaci ukáže, přijde poslední sázkové kolo. Toto kolo opět probíhá naprosto stejně jako sázkové kolo třetí. Po ukončení sázek krupiér vybídne hráče k showdownu.

Showdown aneb vyložení karet

Showdown je fáze hry, kdy každý z hrajících hráčů ukáže své karty. Dealer karty vyhodnotí a hráč s nejsilnější kom-binací (viz výherní kombinace v pokeru) obdrží celý hlavní bank (při hraní v online nebo živém kasinu je tento bank = pot snížen o poplatek kasinu (rake), na internetu si můžete zahrát Texas Hold´em zdarma). V případě naprosto stejných výherních kombinací se bank dělí – Split. Pokud není možné pot rozdělit na dvě naprosto stejné části, dostane větší část hráč, který začínal tuto hru dříve v závislosti na pozicích. Při vyložení karet začíná hráč podle akcí provedených v posledním kole a akt samotného vyložení by neměl nijak prodlužovat. Jestliže v posledním kole všichni hráči checkovali, začíná s vyložením první hráč hrající nalevo od pozice dealer, v případě akce bet a postupného doložení všech hrajících hráčů, odkrývá své karty jako první, který akci bet provedl a po něm všichni od něj dále po směru hodinových ručiček. Poslední možností, kdy došlo k akci raise, začne vykládání karet hráč, který navýšil sázku jako poslední a po něm všichni další ve směru hodinových ručiček.

All-in akce

Po pročtení těchto řádků každý víme, jak samotná hra probíhá. Je dobré zde asi zmínit, jak to vlastně vypadá s hlavním bankem v případě použití pravidla all in. Je patrné, že na stole může vzniknout i vedlejší bank. Těchto banků může vzniknout libovolně velké množství podle počtu hráčů. Vedlejší bank vzniká v případě, že někdo použil akci all in a nedoložil celé navýšení jiného hráče. Tím tento all in hráč může vyhrát jen tolik, kolik opravdu do hry vsadil a zároveň všichni ostatní hráči mohou i nadále sázet. Můžeme tedy říci, že každý z hráčů může vyhrát jen tolik, kolik do hry skutečně vsadil. Při showdownu může být pak výhercem každého banku někdo jiný.

Straddle

Poslední, co je určitě dobré vědět, ač ne každá herna a kasino to podporuje, je sázka Straddle bet. Podle tohoto alternativního pravidla pokeru Texas Hold´em může takovouto sázku vložit zpravidla jen hráč, který je na pozici za velkým blindem. Výše této sázky je dvojnásobná od velké povinné sázky a nutí ostatní hráče dorovnat. Hráč se Straddle bet sázkou pak uzavírá před flopem sázky a má opětovné právo na navýšení.

Výjimky sázení podle typu hry

Pravidla hraní pokeru Texas Hold´em se samozřejmě nijak nemění, jediné, co je jiné, je způsob sázení v jednotlivých kolech. Každý hráč by si měl vybrat, která varianta je pro něj nejlepší a zároveň nejbezpečnější. Je zřejmé, že v limitovaném pokeru nebudeme moci nikdy vyhrát tak velkou sázku jako v pokeru nelimitovaném a naopak.

První variantou je Limit Texas Hold´em poker, kde je výška sázek pro každé kolo vždy přesně dána. Sázky před a po flopu a všechna ostatní navýšení jsou rovna velkému blindu. Po turnu a riveru je tato sázka dvakrát větší než je velikost velké povinné sázky. V každém kole jsou navíc každému hráči povoleny maximálně čtyři sázky – bet, raise, re-raise a poslední cap.

Zcela odlišnou možností je No Limit Texas Hold´em poker. Zde je přesně určena jen minimální sázka, která je rovna velkému blindu. Jinak může každý hráč vsadit maximálně tolik žetonů, kolik jich právě má. Je dobré vědět, že nejmenší možné navýšení je vždy minimálně takové velikosti, jaká byla částka předchozí vložené sázky.

Pokud se nám nelíbí ani jedna z těchto variací, existuje varianta Pot Limit Texas Hold´em poker, kde je minimální povolená sázka rovna velké povinné sázce a maximální sázka je rovna velikosti aktuálního banku. I zde pak platí, že další navýšení musí být minimálně stejné, jako bylo navýšení předcházející. Pravidla Pot Limit Texas Hold´em pokeru neurčují pevný počet povolených navýšení.

Poslední obměnou je hra, kdy se střídají kola podle pravidel Limit Texas Hold´em a No Limit Texas Hold´em. Pak hovoříme o hře Mixed Texas Hold´em. Při přechodu z No Limit na Limit Texas Hold´em se povinné sázky zvyšují, aby byl zachován průměrný bank každé hry.

 

Více o konkrétních pravidlech se dozvíte v poker roomu od Flormana nebo manažera kasina.

Kasina v ČR pořádající pokerové turnaje

Jste mimo okolí Mělníka a rádi byste si zahráli pokerový turnaj? Z osobní zkušenosti vám můžeme vřele doporučit casino Forbes Brandýs v Brandýse nad Labem. Kasino patří také do řetězce Forbes Pokerman Tour. Pro hráče je připraveno perfektní a příjemné zázemí.